ป้ายกำกับ ผู้ควบคุมดูแลราชสำนักฝ่ายในของไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา