เกี่ยวกับ

ภาษาใต้.com เป็นอีกเว็บไซต์ที่เราตั้งใจจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมคำศัพท์ภาษาถิ่นของประเทศไทยในแถบภาคใต้ รวมไปถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษาทางด้านภาษาได้มีแหล่งความรู้ เนื่องจากจากการสำรวจของเราพบว่าองค์ความรู้นั้นอยู่กันอย่างกระจัดกระจาย ไม่มีผู้รวบรวมเอาไว้อย่างเป็นกิจลักษณะ บางส่วนก็มีแต่ยังไม่ได้นำมาเผยแพร่ทางโลกออนไลน์ ทำให้ยากต่อการเข้าถึง ทีมงานภาษาใต้จึงเล็งเห็นในจุดนี้จึงได้จัดทำเว็บไซต์แห่งนี้ขึ้นมา

ในบางครั้งเนื่องจากข้อมูลมีจำนวนมากและแต่ละถิ่นอาจจะมีสำเนียงการพูดไม่เหมือนกัน ทำให้ข้อมูลที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อนไป หากท่านผู้อ่านพบว่ามีจุดที่ต้องแก้ไขสามารถแจ้งทีมงานภาษาใต้.com เข้ามาได้ทางเว็บไซต์แห่งนี้ หรือทางเพจของเรา จักเป็นพระคุณอย่างสูง ทำให้ฐานข้อมูลของเรามีความถูกต้องและพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป และขออภัยมา ณ โอกาสนี้หาก

หากท่านผู้ท่านต้องการสนับสนุนเว็บไซต์ของเรา สามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่กดแชร์ลิงก์ของหน้าเว็บไซต์ไปยังช่องทางโซเชียลมีเดียที่ท่านมีอาทิเช่น เฟซบุ๊ก อิสรตราแกรม ทวิตเตอร์ ไลน์ หรือส่งอีเมลไปยังเพื่อนของเราเป็นต้น

ขอบคุณที่สนับสนุนเรา