คลังเก็บ คำศัพท์

รวมคำศัพท์ภาษาใต้ ภาษาไทยถิ่นใต้ (Southern Thai language)

หัวฉอก

หัวฉอก
หัวฉอก ในภาษาใต้ แปลว่า ศีรษะเถิก

ยังไหร

ยังไหร
ยังไหร ในภาษาใต้ แปลว่า มีอะไร,มีสิ่งใด ๆ

วนิดา

วนิดา
วนิดา ในภาษาใต้ แปลว่า หญิง หรือ หญิงสาว ในที่นี้หมายถึง ภรรยา

ไหล

ไหล
ไหล ในภาษาใต้ แปลว่า ปลาไหล

พ่าย

พ่าย
พ่าย ในภาษาใต้ แปลว่า ไพ่

เจียน

เจียน
เจียน ในภาษาใต้ แปลว่า เฉือน,ตัด