ภาษาใต้ รวมคำศัพท์ไว้มากที่สุด

แหล่งข้อมูลคำศัพท์ภาษาใต้ ที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมภาษาถิ่นปักษ์ใต้เอาไว้ที่นี่ เพื่อให้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้น นำเสนอผ่านเว็บไซต์เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายจากทุกอุปกรณ์
ภาษาถิ่นนั้นเป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจ คุณค่าต่อการรักษาเอาไว้ สำหรับภาษาถิ่นใต้นั้นโดยหลักแล้วใช้คุยกันเฉพาะภาคใต้ของประเทศไทย สำเนียงส่วนใหญ่จะเป็นเสียงเดียว คำเดียวสั้น ๆ และเป็นภาษาที่พูดเร็ว ๆ ภาคอื่นที่มาได้ฟังแรก ๆ อาจจะฟังไม่ทันจนมีเรื่องเล่าขบขันที่ว่ารภไฟขับสวนกันคนใต้ยังสามารถสื่อสารกันรู้เรื่อง
อย่างไรก็ดีภาษาใต้ส่วนใหญ่นั้นจะมีความคล้ายคลึงกับภาษากลาง จะแตกต่างกันก็เฉพาะสำเนียงและเสียงวรรณยุกต์ เช่น ภาษากลางเรียกจังหวัดพัทลุง แต่ในภาษาใต้เรียง “ลุง” คำเดียวเป็นต้น

บทความภาษาใต้

ภาษาใต้มาใหม่

 • หัวฉอก

  หัวฉอก ในภาษาใต้ แปลว่า ศีรษะเถิก


 • เบื้องหัว

  เบื้องหัว ในภาษาใต้ แปลว่า กะโหลกศีรษะ


 • เบ็ดหัว

  เบ็ดหัว ในภาษาใต้ แปลว่า ศีรษะ


 • เดินห่มหมัด

  เดินห่มหมัด ในภาษาใต้ แปลว่า เดินกอดอก


 • ยังไหร

  ยังไหร ในภาษาใต้ แปลว่า มีอะไร,มีสิ่งใด ๆ


 • วนิดา

  วนิดา ในภาษาใต้ แปลว่า หญิง หรือ หญิงสาว ในที่นี้หมายถึ…


 • ไหล

  ไหล ในภาษาใต้ แปลว่า ปลาไหล


 • พ่าย

  พ่าย ในภาษาใต้ แปลว่า ไพ่


 • เจียน

  เจียน ในภาษาใต้ แปลว่า เฉือน,ตัด


 • ชาวเรือนอก

  ชาวเรือนอก,ชาวนอก ในภาษาใต้ แปลว่า ชาวบ้านที่ตั้งบ้านเร…


 • เกณฑ์ตา

  เกณฑ์ตา ในภาษาใต้ แปลว่า โชคชะตา


 • ตาเมียงมัน

  ตาเมียงมัน ในภาษาใต้ แปลว่า ชำเลืองมอง