ภาษาใต้ รวมคำศัพท์ไว้มากที่สุด

แหล่งข้อมูลคำศัพท์ภาษาใต้ ที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมภาษาถิ่นปักษ์ใต้เอาไว้ที่นี่ เพื่อให้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้น นำเสนอผ่านเว็บไซต์เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายจากทุกอุปกรณ์
ภาษาถิ่นนั้นเป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจ คุณค่าต่อการรักษาเอาไว้ สำหรับภาษาถิ่นใต้นั้นโดยหลักแล้วใช้คุยกันเฉพาะภาคใต้ของประเทศไทย สำเนียงส่วนใหญ่จะเป็นเสียงเดียว คำเดียวสั้น ๆ และเป็นภาษาที่พูดเร็ว ๆ ภาคอื่นที่มาได้ฟังแรก ๆ อาจจะฟังไม่ทันจนมีเรื่องเล่าขบขันที่ว่ารภไฟขับสวนกันคนใต้ยังสามารถสื่อสารกันรู้เรื่อง
อย่างไรก็ดีภาษาใต้ส่วนใหญ่นั้นจะมีความคล้ายคลึงกับภาษากลาง จะแตกต่างกันก็เฉพาะสำเนียงและเสียงวรรณยุกต์ เช่น ภาษากลางเรียกจังหวัดพัทลุง แต่ในภาษาใต้เรียง “ลุง” คำเดียวเป็นต้น

ภาษาใต้มาใหม่

 • กด

  กด ในภาษาใต้ แปลว่า สะกด


 • กราน

  กราน ในภาษาใต้ แปลว่า ยันไว้, ต้านไว้


 • กระโมด

  กระโมด หรือกระโหมด ในภาษาใต้ แปลว่า เงียบ, วังเวง


 • กระดอม

  กระดอม หรือดอม ในภาษาใต้ แปลว่า แอบมอง


 • กระชุ่น

  กระชุ่น หรือชุ่น ในภาษาใต้ แปลว่า ดิ้น, ทะรนทุราย


 • กระฉิ่ง

  กระฉิ่ง หรือกระชิง ในภาษาใต้ แปลว่า นางรำ, นางระบำ


 • ไฟกาลป์

  ไฟกาลป์ ในภาษาใต้ แปลว่า ไฟกัลป์


 • ปรา

  ปรา ในภาษาใต้ แปลว่า ปราสาท


 • อูชู

  อูชู ในภาษาใต้ แปลว่า เต็ม, สมบูรณ์


 • อุเบกษา

  อุเบกษา ในภาษาใต้ แปลว่า วางเฉย


 • อุง

  อุง ในภาษาใต้ แปลว่า ชันโรง แมลงจำพวกผึ้ง ลำตัวยาวไม่เกิน 10 มิลลิเมตร ไม่มีเหล็กใน รวมออยู่กันเป็นฝ…


 • อุก

  อุก ในภาษาใต้ แปลว่า ปล้นชิง


บทความภาษาใต้

 • แหล่งรวมคำศัพท์ภาษาถิ่นใต้

  แหล่งรวมคำศัพท์ภาษาถิ่นใต้

  เปิดตัวแล้วสำหรับเว็บไซต์น้องใหม่ ภาษาใต้.com แหล่งรวบรวมคำศัพท์ภาษาใต้ เป็นฐานข้อมูลที่ทีมงานภาษาใต…