ภาษาใต้ รวมคำศัพท์ไว้มากที่สุด

แหล่งข้อมูลคำศัพท์ภาษาใต้ ที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมภาษาถิ่นปักษ์ใต้เอาไว้ที่นี่ เพื่อให้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้น นำเสนอผ่านเว็บไซต์เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายจากทุกอุปกรณ์
ภาษาถิ่นนั้นเป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจ คุณค่าต่อการรักษาเอาไว้ สำหรับภาษาถิ่นใต้นั้นโดยหลักแล้วใช้คุยกันเฉพาะภาคใต้ของประเทศไทย สำเนียงส่วนใหญ่จะเป็นเสียงเดียว คำเดียวสั้น ๆ และเป็นภาษาที่พูดเร็ว ๆ ภาคอื่นที่มาได้ฟังแรก ๆ อาจจะฟังไม่ทันจนมีเรื่องเล่าขบขันที่ว่ารภไฟขับสวนกันคนใต้ยังสามารถสื่อสารกันรู้เรื่อง
อย่างไรก็ดีภาษาใต้ส่วนใหญ่นั้นจะมีความคล้ายคลึงกับภาษากลาง จะแตกต่างกันก็เฉพาะสำเนียงและเสียงวรรณยุกต์ เช่น ภาษากลางเรียกจังหวัดพัทลุง แต่ในภาษาใต้เรียง “ลุง” คำเดียวเป็นต้น

บทความภาษาใต้

ภาษาใต้มาใหม่

 • ชาวเรือนอก

  ชาวเรือนอก,ชาวนอก ในภาษาใต้ แปลว่า ชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ลุ่มหรือริมทะเล


 • เกณฑ์ตา

  เกณฑ์ตา ในภาษาใต้ แปลว่า โชคชะตา


 • ตาเมียงมัน

  ตาเมียงมัน ในภาษาใต้ แปลว่า ชำเลืองมอง


 • เพรง

  เพรง ในภาษาใต้ แปลว่า เดี๋ยวนี้ (บางถิ่นว่าเครง เช่น อยู่เครง)


 • โก้

  โก้ ในภาษาใต้ แปลว่า พี่ชาย,ตะโกน


 • ไก่ผง

  ไก่ผง ในภาษาใต้ แปลว่า ไก่ที่ชำแหละแล้ว


 • บน

  บน ในภาษาใต้ แปลว่า บนบาน


 • โลกอ่อน

  ชาวบ้านสมัยก่อนมักวิตกว่าทารกแรกเกิดอาจเสียชีวิตภายในช่วงสามวัน เนื่องจากผีแม่ซื้อนำลูกของตนกลับไปแต่หลังจากสามวันแล้ว


 • แม่เซ้อทั้งเส

  แม่ซื้อทั้งสี่ (แม่ซื้อทั้งสี่ บ้างว่าชื่อนางกุมารี นางเอื้อย นางอี และนางนาฏสุนทรี บางตำราว่าชื่อเพ็ดทูล เพ็ดพล่าน เพ็ดทน และเพ็ดทาน)


 • จก

  จก ในภาษาใต้ แปลว่า กระจก


 • ทูนหัวผ้า

  ทูนหัวผ้า ในภาษาใต้ แปลว่า ผู้เป็นที่รัก


 • สักหีบ

  สักหีบ ในภาษาใต้ แปลว่า สักน้อย