หมวดหมู่ ศัพทานุกรมวรรณกรรมถิ่นใต้

รวบรวมคำศัพท์ต่าง ๆ (ศัพทานุกรมวรรณกรรมถิ่นใต้) คำศัพท์จากตัวอย่างคำกลอนและคำกาพย์ต่าง ๆ ตัวอย่างมีทั้งบทมุขปาฐะ จากหนังตะลุงโนรา เพลงบอก รวมทั้งตัวอย่างบทกลอนลายลักษณ์มีทั้งบทนิราศ บทคำสอน และ นิยายกลอน