ป้ายกำกับ การทำสัญญาระหว่างผู้ว่าจ้างโนราและโนรา โดยใช้ขันหมากแทนนิติกรรม