ป้ายกำกับ การมัดขาหรือตีนช้างคู่หน้าเรียกว่า ตกปลอก หากเชือกปลอกขาด เรียก แตกปลอก