ป้ายกำกับ ของเหลวที่ขังอยู่ในที่ลุ่มโดยไม่ไหลออก เช่น น้ำคึง