ป้ายกำกับ คฤหัสถ์ผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ชายชรานุ่งขาวห่มขาว ทำหน้าที่ช่วยกิจการในวัด ชาวใต้เรียก ตาสับหรุด