ป้ายกำกับ คำด่าของผู้หญิง มักใช้ด่าผู้ชายว่า อ้ายฉากหัว หรืออ้ายตัดหัว