ป้ายกำกับ คำสั่งให้วัวหยุดเดิน หรือเดินเลี้ยวขณะไถนา