ป้ายกำกับ คำหน้าชื่อพระภิกษุลูกวัด เช่น ต้นชม หมายถึง พระภิกษุชื่อ ชม