ป้ายกำกับ ชันโรง แมลงจำพวกผึ้ง ลำตัวยาวไม่เกิน 10 มิลลิเมตร ไม่มีเหล็กใน รวมออยู่กันเป็นฝูง รังทำด้วยขี้ผึ้งผสมขี้ดินและยางไม้

อุง

อุง
อุง ในภาษาใต้ แปลว่า ชันโรง แมลงจำพวกผึ้ง ลำตัวยาวไม่เกิน 10 มิลลิเมตร ไม่มีเหล็กใน รวมออยู่กันเป็นฝูง รังทำด้วยขี้ผึ้งผสมขี้ดินและยางไม้