ป้ายกำกับ ชาวเรือนอก

ชาวเรือนอก

ชาวเรือนอก
ชาวเรือนอก,ชาวนอก ในภาษาใต้ แปลว่า ชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ลุ่มหรือริมทะเล