ป้ายกำกับ ช่วงเวลากลางวัน เช่น ครึ่งงาย คือ ครึ่งวัน และยังเรียกเป็นช่วง เช่น งานเช้า งายเที่ยง งายเย็น และงายเดียว