ป้ายกำกับ ตัดหรือเฉือนปลาเป็นต่อนๆ ตามแนวขวางบนตัวปลา เพื่อนำไปประกอบอาหาร