ป้ายกำกับ ตัด

เจียน

เจียน
เจียน ในภาษาใต้ แปลว่า เฉือน,ตัด