ป้ายกำกับ ตัวแสดงคนสำคัญประจำคณะโนราเติม ที่ออกพราน(มีหน้ากากพราน) และเล่นบทตลกประจำคณะ มักเรียก "พราน" นำหน้าชื่อ