ป้ายกำกับ ต้นพะยูง ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ใช้ทำเครื่องเรือน