ป้ายกำกับ ที่ตั้งตัวเมืองสงขลาปัจจุบัน (ตำบลบ่อยาง)