ป้ายกำกับ ที่วางของอยู่เหนือเตาไฟหรือข้างเตาไฟ มักทำด้วยฟากไม้ไผ่