ป้ายกำกับ ป่าที่ถางเพื่อทำสวนทำไร่ ถ้ามีไม้งอกขึ้นมาใหม่เรียก ป่าไส หรือป่าใส

ไส

ไส
ไส ในภาษาใต้ แปลว่า ป่าที่ถางเพื่อทำสวนทำไร่ ถ้ามีไม้งอกขึ้นมาใหม่เรียก ป่าไส หรือป่าใส