ป้ายกำกับ ผลพะเนียง ใช้เป็นผักเครื่องเคียง มี 2 ชนิดคือ เนียงดาน และเนียงนก