ป้ายกำกับ ผู้เป็นที่รัก

ทูนหัวผ้า

ทูนหัวผ้า
ทูนหัวผ้า ในภาษาใต้ แปลว่า ผู้เป็นที่รัก