ป้ายกำกับ ฝนมาพร้อมกับลมทางทิศตะวันตก พรัด มาจากคำภาษามลายูว่า บารัต(Barat) = ทิสตะวันตก