ป้ายกำกับ พรุและยน หมายถึง บริเวณดินและหญ้าลอยทับถมเหนือโคลนตม