ป้ายกำกับ พิสมร เครื่องรางชนิดหนึ่ง รูปสามเหบี่ยมหรือสี่เหลี่ยมร้อยสาย สำหรับป้องกันอันตราย