ป้ายกำกับ พืชสมุนไพรมีหลายชนิด เช่น ตานเสี้ยนเป็นไม้ยืนต้น ตานหม่อนเป็นไม้เถา