ป้ายกำกับ มากยิ่ง มักใช้เป็นคำขยายสีขาวหรือสีแดง เช่น ขาวเผิน แดงเผิน