ป้ายกำกับ มาตราเงินโบราณของชาวใต้ 1 ก้อน เท่ากับ 25 สตางค์