ป้ายกำกับ มีดชนิดหนึ่ง มีปลอก ด้ามงอเหมือนลูกหัวคลก (เมล็ดมะม่วงหิมพานต์)