ป้ายกำกับ มีอีกมาก (หวันยังครัน หมายถึง มีเวลาอีกนาน)