ป้ายกำกับ ยาหนู = สารหนู ทั้งสองสิ่งนี้กินแล้วอันตรายต่อชีวิต

โหรายาหนู

โหรายาหนู
โหรายาหนู ในภาษาใต้ โหรา = บอนโหรา บางแห่งเรียก อุตพิดผี, ยาหนู = สารหนู ทั้งสองสิ่งนี้กินแล้วอันตรายต่อชีวิต