ป้ายกำกับ รีบเร่งโดยขาดความระมัดระวัง ตรงกับคำว่า "ผลีผลาม"