ป้ายกำกับ ร่วมกินอาหารในงานเลี้ยง หรือกินอาหารในงานพิธี