ป้ายกำกับ ลักษณนามที่ใช้เรียกใบพลูที่เก็บซ้อนกัน 3 แบะ