ป้ายกำกับ ศีรษะเถิก

หัวฉอก

หัวฉอก
หัวฉอก ในภาษาใต้ แปลว่า ศีรษะเถิก