ป้ายกำกับ สักน้อย

สักหีบ

สักหีบ
สักหีบ ในภาษาใต้ แปลว่า สักน้อย