ป้ายกำกับ สักหีบ

สักหีบ

สักหีบ
สักหีบ ในภาษาใต้ แปลว่า สักน้อย