ป้ายกำกับ ส่วนของต้นไม้ซึ่งอยู่ระหว่างลำต้น และรากที่ฝังดินหรือรากไม้ที่ขึ้นเป็นปีกเป็นพรูที่โคลนต้น