ป้ายกำกับ หญิง

วนิดา

วนิดา
วนิดา ในภาษาใต้ แปลว่า หญิง หรือ หญิงสาว ในที่นี้หมายถึง ภรรยา