ป้ายกำกับ หน้าที่การงานที่ต้องกระทำ ตรงกับคำว่า "พนักงาน" เช่น "เรื่องนี้เป็นหน้างานของฉัน"

หน้างาน

หน้างาน
หน้างาน ในภาษาใต้ แปลว่า หน้าที่การงานที่ต้องกระทำ ตรงกับคำว่า "พนักงาน" เช่น "เรื่องนี้เป็นหน้างานของฉัน"