ป้ายกำกับ หม้อดินขนาดใหญ่ ใช้ใส่ของต่างๆ เช่น ใส่ข้าว