ป้ายกำกับ หัวฉอก

หัวฉอก

หัวฉอก
หัวฉอก ในภาษาใต้ แปลว่า ศีรษะเถิก