ป้ายกำกับ หุ่นรูปคน ขายาว สูงโย่ง หัวโต ข้างในกลวง เพื่อให้คนเข้าไปอยู่ข้างใน