ป้ายกำกับ อันตราย เหตุที่ให้เกิดความบาดเจ็บ หรือถึงแก่ความตาย