ป้ายกำกับ อาการจุกเสียดชายโครงบริเวณที่ตั้งของม้าม