ป้ายกำกับ อ้อยตัดเป็นอันหรือแว่นเล็กๆ แล้วเสียบก้านไม้แยกเป็นซี่ๆ