ป้ายกำกับ เข้าสุหนัต ไทยมุสลิมจังหวัดภาคใต้เรียก "มะโซะยาวี" พิธีขลิบหนังหุ้มปลายองคชาต ตามแบบศาสนาอิสลาม