ป้ายกำกับ เงินหรือสิ่งของที่ตกลงกันว่าจะมอบให้เมื่อทำการเสร็จ